Home

Event in de kijker

Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app

Datum: 06/10/2016

Plaats: Marke, WZC De Ruyschaert

Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app

Inhoud

Vroegtijdige zorgplanning maakt deel uit van een zorgcultuur op maat. Uitgangspunt is dat mensen, ook mensen met cognitieve problemen, actief betrokken worden bij de keuzes en beslissingen over de manier waarop zij de rest van hun dagen willen doorbrengen.  Door te vertrekken van het uitgangspunt dat ‘één beeld meer zegt dan duizend woorden’, heeft het woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke een tablet-toepassing ontwikkeld om te communiceren met bewoners met dementie en hen te betrekken bij VZP: “Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een tablet, volgens verschillende thema’s rond VZP (zowel medische als dagelijkse voorkeuren). We filmen het gesprek om dit achteraf te kunnen analyseren en de boodschap zo compleet mogelijk (en zo weinig mogelijk onderhevig aan eigen interpretatie) te kunnen overdragen naar de familie, ter ondersteuning van hun eventuele beslissingen rond VZP. Op deze manier wordt de persoon met dementie gehoord in zijn verhaal en wordt er geluisterd naar zijn mening. De familie kan steun vinden in de bewoordingen van de persoon met dementie, en het instrument is een laagdrempelige en niet-bedreigende manier voor interviewer en geïnterviewde om een dergelijk geladen thema aan te snijden.” 

Tijdens deze studiedag wordt stilgestaan bij het onderzoek rond vroegtijdige zorgplanning, de nieuwe pallialine-richtlijn bruikbaar voor de zorg en begeleiding van mensen met dementie en wordt de app 'Voor ik het vergeet' gedemonstreerd.

Lees meer »

Inschrijvingsfiche »

Quicklink

Eerstvolgende activiteiten. Volledig programma in grijze balk hierboven

 1. Creatief omgaan met agitatie en agressie bij personen met dementie (Leuven, Jeugdherberg De Blauwput, 09/09/2016 - 09/09/2016) Lees meer
 2. Onderdompeling in de wereld van dementie (Turnhout, ECD Tandem, 04/10/2016 - 04/10/2016) Lees meer
 3. Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app (Marke, WZC De Ruyschaert , 06/10/2016) Lees meer
 4. Medicatiegebruik bij dementie (Berchem, Huis van de sport, 27/10/2016 - 27/10/2016) Lees meer
 5. Vorm geven aan een dementievriendelijke woonomgeving (voor woonzorgcentra) (Brussel, Kind en Gezin, 24/11/2016) Lees meer
 1. Creatief omgaan met agitatie en agressie bij personen met dementie (Leuven, Jeugdherberg De Blauwput, 09/09/2016 - 09/09/2016) Lees meer
 2. Reminiscentie (Geel, Welzijnszorg Kempen, 06/10/2016 - 06/10/2016) Lees meer
 3. Werken met basale stimulatie (Gent, Tabor, 20/10/2016 - 20/10/2016) Lees meer
 4. Vorming geven over dementie (Mechelen, CGG De Pont, 21/10/2016) Lees meer
 5. Comfortzorg (Leuven, De Wingerd, 17/11/2016) Lees meer
 1. Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog (Gent, Tabor, 29/09/2016 - 29/09/2016) Lees meer
 2. Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog (Antwerpen, ECD Orion, 13/10/2016 - 13/10/2016) Lees meer
 3. Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog (Mechelen, CGG De Pont, 27/10/2016 - 27/10/2016) Lees meer
 4. Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog (Dendermonde, ECD Meander, 10/11/2016 - 10/11/2016) Lees meer
 5. Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog (Hasselt, Welzijnscampus, 10/11/2016 - 10/11/2016) Lees meer
 1. Training Dementie en het lerend vermogen, Geel (Geel, Welzijnszorg Kempen, 20/09/2016 - 15/11/2016) Lees meer
 2. Opleiding tot coach Dementie en nu incl. psycho-educatiepakket (Antwerpen, Permeke, 07/10/2016 - 07/10/2016) Lees meer
 3. Dementie bij personen met een verstandelijke beperking (Berchem, Syntra-campus, 09/11/2016 - 23/11/2016) Lees meer
 4. Opleiding referentiepersoon dementie 2017 Antwerpen (Antwerpen, Campus St.Vincentius, 09/01/2017 - 07/06/2017) Lees meer
 5. Opleiding referentiepersoon dementie 2017 Hasselt (Hasselt, Welzijnscampus, 12/01/2017 - 09/06/2017) Lees meer

Login

Registreren

Wachtwoord vergeten?