Locaties 2020

 • Leuven
 • Brugge
 • Gent
 • Antwerpen
 • Hasselt
 • Brussel

Opleiding Referentiepersoon Dementie 2020

Wie kan de opleiding volgen?

Referentiepersonen zijn de ambassadeur van personen met dementie in hun organisatie.

Het uitoefenen van de raadgevende en sensibiliserende opdracht, vraagt heel wat kennis, ervaring en vaardigheden.  De opdracht is dan ook niet op ieders lijf geschreven …

Van de cursist verwachten we:

 • een uitgesproken motivatie om deze intensieve opleiding te volgen
 • een duidelijk engagement om de uitdaging als referentiepersoon dementie ten volle aan te gaan
 • voldoende ervaring en competenties  in het begeleiden van en de zorg voor personen met dementie.

Van leidinggeven en directie van de voorziening  verwachten we dat:

 • de cursisten de functie van referentiepersoon dementie na afloop van de opleiding kunnen opnemen en de nodige experimenteerruimte krijgen
 • een passende functieomschrijving opgemaakt wordt
 • de referentiepersoon dementie een duidelijke plaats krijgt in het organogram
 • de nodige randvoorwaarden gecreëerd worden voor het maximaal slagen van de functie.

Het is zeker zinvol om op voorhand al eens na te denken over hoe de functie in de praktijk vorm zal krijgen:

 • Hoe zal de communicatie verlopen?
 • Hoe wordt de functie uitgebouwd in relatie tot leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen, andere dienstverantwoordelijken …?
 • Welke taken/opdrachten zijn wenselijk binnen de organisatie en sluit de functie aan bij de organisatievisie?
 • ….

We raden ten zeerste aan de opleiding te volgen in de provincie waar je werkt.  Zo kan je als afgestudeerd referentiepersoon voor verdere opvolging en ondersteuning  steeds terecht bij het regionale expertisecentrum dementie in de buurt van je werk.

Praktische afspraken

Lestijden
De opleiding loopt over 11 dagen, elke lesdag start om 9.30u en eindigt om 16.30u. Middagpauze is voorzien tussen 12.30u en 13.30u

Kostprijs
De prijs voor de cursus bedraagt 1205 euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch en drank). Het handboek ‘Dementie: van begrijpen naar begeleiden’ is ook inbegrepen in deze prijs.

Educatief verlof
De opleiding komt in aanmerking voor opleidingsverlof en opleidingscheques.
Info Opleidingsdatabank

Afwezigheid en ziekte
Afwezigheid is enkel gewettigd als een schriftelijk bewijs bezorgd wordt aan het secretariaat van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw.  Om het getuigschrift te kunnen ontvangen, mag je niet meer dan 1 dag gewettigd afwezig zijn.

Als je ongewettigd afwezig bent geweest, ontvang je geen getuigschrift.

Bij eventuele langdurig onvoorziene afwezigheden, bekijken we steeds welke oplossing op maat geboden kan worden.

Inschrijvingsprocedure

 • Stap 1: Je vult eerst het aanmeldingsformulier volledig in. Op basis van dit aanmeldingsformulier beoordelen wij je aanvraag tot deelname. Je ontvangt binnen de 10 werkdagen ons antwoord.
 • Stap 2: Samen met ons akkoord tot deelname, ontvang je via mail van ons de inschrijvingslink. Inschrijven kan tot maximum 1 maand na het ontvangen van de link. Ben je dan niet ingeschreven, stellen we je plaats terug open voor andere kandidaten. Je bent dan niet meer zeker van een plaats in de opleiding.
 • Stap 3: Met je inschrijving verbind je je tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Als je je inschrijft, ontvang je bij je bevestigingsmail automatisch ook de factuur. Heb je de factuur niet ontvangen? Controleer dan eerst even je map met spammails.

Annulatie
Je kan je inschrijving voor de opleiding tot uiterlijk 1 december 2019 annuleren per e-mail.

De volledige som met afhouding van 100 euro voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort.  Annuleer je later dan 1 december, is er geen terugbetaling meer van het betaalde cursusgeld