26/01/2021 – Minisymposium – ‘ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie